Löneutveckling

Motion av Hans Nilsson, Monica Lundin och Martin Jonsson till kongress 2018.

I våra professioner har lönespridningen minskat och håller nästan på att försvinna. Detta har lett till att enda sättet för att erhålla en löneutveckling över tid är att byta arbetsplats.

Det är av yttersta vikt att kunna ha en mix mellan rutinerade och nya, då våra yrken bygger på både teoretiska kunskaper och erfarenhet för att få arbetet i vården att fungera.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för en ökad lönespridning.