Löneutveckling efter kompetens

Motion av Lisa George-Svahn till kongress 2018.

Det finns ett stort behov av en tydligare löneutveckling för erfarna sjuksköterskor. Kliniker förlorar spetskompetens och därmed får man en sämre vårdutveckling. Förlorad kompetens påverkar patientsäkerheten, kontinuiteten och gör det omöjligt att arbeta utifrån patientcentrerad vård.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet arbetar aktivt för en strukturerad lönesättning där reell och formell kompetens värdesätts.