Lönetillägg, en osäker ekonomisk ersättning som inte är beskriven i våra kollektivavtal

Motion av Ingrid Edman, Martin Håland, Beatriz Olsson, Monica Magnusson, Elisabeth Berglind, Ann-Catrin Ahlgren, Majvor Jansson, Martin Jansson och Tina Javidi till kongress 2018.

Vårdförbundet har lyckats väl med att driva arbetstidsfrågan när det gäller återhämtning för nattarbete, nu är det dags att se över våra ersättningar kopplad till obekväm arbetstid. Vi behöver även säkra våra grundlöner när det gäller lönetillägg kopplat till specifika uppdrag.

Arbetsgivarna har i allt större utsträckning börjat använda lönetillägg som ersättning istället för att öka grundlönerna. I svåra rekryteringssituationer kopplad till arbetstid, som specifik ersättning kopplad till uppdrag har det så kallade lönetilläggets omfattning ökat som ersättning, Detta är arbetsgivarens ensidiga syn på hur de vill använda en ekonomisk ersättning som incitament för att få våra medlemmar att stanna kvar på sina arbetsplatser. Dessa ersättningar har ingen som helst koppling till vårt kollektivavtal, utan det som är tydligt över tid är att dessa lönetillägg har en bromsande effekt på grundlönen.

Lönetillägget har arbetsgivaren använt sig av i goda tider, men när ekonomin blir sämre tar arbetsgivaren bort dem. Det är väldigt få medlemmar som har lyckats få in ersättningen i sitt anställningsavtal och därmed säkrat värdet.

För att säkra värdet för medlemmarna där arbetsgivaren idag använt sig av lönetillägg kopplat till arbetstid, behöver det ske en förstärkning av våra kollektivavtalade OB-ersättningar och då speciellt de som är riktade till nattarbete.

Vi behöver även se över lönetillägget kopplat till uppdrag för att få en bild av hur arbetsgivaren i en allt större utsträckning använder sig av en "osäker ersättning" i stället för att ge grundlön.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet startar upp ett arbete på nationell nivå med våra arbetsgivarparter med att begreppet lönetillägg (om detta begrepp skall finnas kvar) måste införas i våra kollektivavtal och därmed säkra värdet.

Att Vårdförbundet arbetar för att våra OB-ersättningar kommer räknas procentuellt
utifrån vår lön.

Att Vårdförbundet arbetar för högre OB-ersättningsvärde för nattarbete.

-Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda lönetilläggens utbredning bland våra
medlemmar.