Lönepåslag baserat på högskolepoäng

Motion av Sanna Norman, Lisa George-Svahn till kongress 2018.

Sjuksköterskor som vidareutbildar sig värderas idag lågt och premieras inte med något direkt lönepåslag utav arbetsgivaren. Det behöver möjliggöras för sjuksköterskor att få ett lönepåslag för specialistutbildningar samt även kurser som genererar högskolepoäng.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Jag vill att Vårdförbundet arbetar för ett lönepåslag för varje högskolepoäng som sjuksköterskor får via högskoleutbildningar och kurser för att visa att kompetens lönar sig.