Lönelyft

Motion av Anna Hansson till kongress 2018.

Hörde ni om sjuksköterskan som dog och kom till helvetet?

Det tod 14 dagar innan hon förstod att hon dött och inte längre var på sin arbetsplats.

Sjuksköterskor idag har alldeles för mycket att göra, alldeles för lite tid till varje patient, alldeles för lite tid till återhämtning och en meningsfull ledighet samt en otroligt låg lön som inte speglar hennes arbetsinsats eller ansvar.

Därför hemställer jag till Vårdförbundet kongress att besluta sig för att driva frågan
om

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
- att ge alla sjuksköterskor ett generellt lönelyft med minst 5000 kronor