Lön

Motion av Birgitta Palm till kongress 2018.

Vårdförbundets övergripande mål med lönearbetet är att våra yrken ska värderas högre.

För att det ska bli möjligt för alla måste det till mer pengar.

Vårt kollektivavtal hindrar inte detta, men där är inget tvingande och då väljer en del landsting/region att ge minsta möjliga.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
-Att Vårdförbundet på nationell nivå arbetar fokuserat samt kraftfullt för att våra yrken ska värderas utifrån utbildningslängd/kunskap och det ansvar vi har i vården emot politiken på nationell nivå.