Lön, specialistutbildning och lönespridning

Motion av Susanne Falk, Monika Alic till kongress 2018.

Många med lång yrkeserfarenhet har inte den lönen som speglar den kunskap, kompetens och erfarenhet som de har.

Läkarna har en stor lönespridning under sin karriär och trots att vi har samma arbetsgivare så ser inte Vårdförbundets medlemmars lönespridning lika ut. Läkarnas höjning av lön kan liknas vid en lönetrappa, förutom den årliga individuella lönhöjningen. Det första trappsteget är den tid då de gör sin allmäntjänstgöring. Andra trappsteget är när de påbörjar sin specialisttjänstgöring. Tredje trappsteget då de är färdig specialist. Nästa trappsteg är när de blir överläkare.

Detta är en idé som Vårdförbundet skulle kunna verka för att arbetsgivaren ska använda, för att få till en rejäl lönespridning även inom vårt yrke. I denna trappa ska även tjänsteår ingå som speglar kompetens och erfarenhet. Detta skulle göra yrkena mer attraktiva och behålla professionerna i yrket.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för att arbetsgivaren ska använda en lönetrappa som ger ett rejält lönepåslag vid specialistutbildning, utöver den individuella sifferlösa lönehöjningen, vilket ger en lönespridning så våra yrken värderas bättre. Även tjänsteår ska avspeglas i lönetrappan.

Att Vårdförbundet verkar för denna trappa även ska gälla de som har en äldre specialistutbildning.