Kontrakt vid studier

Motion av Beatriz Olsson, avdelning Västmanland, Elisabeth Berglind, Tina Javidi, Monika Alic till kongress 2018.

Vårdförbundsmedlemmar låses in i kontrakt vid högre utbildning som betalas av arbetsgivaren oavsett om man har studielön eller är kvar i anställning. Detta gör att arbetsgivaren använder sig av en ekonomisk fastlåsning av medlemmar som kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser vid t.ex. sjukdom och oförutsedda händelser i privatlivet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet tar fram en strategi för att motverka arbetsgivarens krav på kontrakt vid utbildningsanställningar samt övriga studieersättningar.