Kommunikation mellan medlemmar

Motion av Linda Linné, Charlotta Dickman, Susanne Blom Persson, Lene Lorentzen, Åsa Hemlin, Martin Jonsson och Majvor Jansson till kongress 2018.

För ett antal år sedan så fanns de flesta medlemmar med samma arbetsgivare, inom samma geografiska område och kunde utan några större svårigheter träffas och utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Vi i styrelsen för Capioklubben ser att våra medlemmar, med samma arbetsgivare, är utspridda över hela landet från Skåne i söder till Umeå i norr. Våra medlemmar och förtroendevalda har därför mycket svårare att träffas fysiskt för utbyte och stöd. Idag finns det god teknik för att kommunicera även om de geografiska avstånden är stora. För några år sedan fanns möjlighet att skapa grupper via Vårdförbundets hemsida för att kunna kommunicera med varandra. Denna funktion finns inte längre och det försvårar för oss, våra medlemmar och förtroendevalda att hålla kontakten med varandra. Idag finns så många olika kommunikationssystem på marknaden och vi kan inte säga att alla våra medlemmar ska ha samma system för att vi ska kunna hålla kontakt med varandra. Det vi kan säga är att vi vill att alla ska ha ett inlogg till Vårdförbundets hemsida.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar för en digital plattform på Vårdförbundets hemsida där slutna grupper kan skapas för att underlätta kommunikation mellan medlemmar.