Jäv

Motion av Pernilla Stenborg Nielsen och Gunilla Forsten till kongress 2018.

På kongressen 2014 så beslutades det om att en demokratihandbok skulle införas. I demokratihandboken finns ett avsnitt om vilka uppdrag som är förenliga och oförenliga med varandra, demokratihandbok del 3 sida 3. Enligt tabellen så kan en lokal valberedare inte vara kongressombud, sitta med i avdelningsstyrelse eller vara förbundsrevisor. Vidare stå det på sidan att "Man ska som valberedare inte kunna föreslå sig själv till val, eller ha uppdrag där det kan väckas fråga om personliga motiv eller vinning genom nominering".

På årsmötet 2017 i Västra Götaland så la den lokala valberedningen fram ett förslag till kongressombud där valberedningens sammankallande var med som förslag till ordinarie kongressombud. Förslaget antogs på årsmötet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen arbetar mot att tillsätta ett kontrollorgan som skall motverka jäv i Vårdförbundet.