Jämlik service till Vårdförbundets alla medlemmar

Motion av Helena Forss Johansson, Marie Brännström, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Arbetsmarknaden för våra yrkesgrupper förändras och kommunerna blir allt större vårdgivare och därmed också större arbetsgivare för våra yrken. Likväl så växer den privata arbetsmarknaden för våra yrkesgrupper. Vårdförbundet måste ha resurser att möta dessa arbetsgivare för dialog och påverkan. Alla medlemmar betalar idag samma avgift men möjligheten för oss förtroendevalda att möta dessa medlemmar och deras arbetsgivare är idag begränsad då mindre kommunala arbetsgivare och privata arbetsgivare inte tillhandahåller facklig tid i tillräcklig mängd. Förtroendevald är bärare av Vårdförbundets politik och måste få möjlighet till det viktiga påverkansarbete som vår politik innebär. Som medlem ska man känna att man får stöd och service oavsett var i landet man bor och oavsett vilken arbetsgivare man har.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för att anpassa organisationen utifrån medlemmarnas behov.

Att Vårdförbundet skall verka för att säkerställa möjlighet till en jämlik tillgång till stöd och service till medlemmarna genom att möjliggöra förtroendeuppdrag med ersättning från Vårdförbundet där det behövs för att säkerställa jämlik stöd och service.

Att Vårdförbundet nationellt skall verka för att mindre kommunala arbetsgivare och privata arbetsgivare bidrar med facklig tid