IT tekniska verktyg ska anpassas efter lokala behov i respektive avdelningsstyrelse

Motion av avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Martin Håland till kongress 2018.

Vårdförbundet är en organisation som ständigt utvecklas. Vi följer samhällets färdriktning mot en kommunikation via IT, detta gör vi både internt och externt. Vilket i sin tur kräver att Vårdförbundets förtroendevalda ska dokumentera, vara tillgänglig via mail, skype, hemsidor samt webbsidor, It-tekniken är viktig för att man ska kunna vara tillgänglig.

Vårdförbundet utvecklar sina interna och externa kommunikation, exempel på detta är Clara, arkivet Arbetsrum och Aktivitetsportalen som vi gemensamt kan hantera.

Som förtroendevald i lokal avdelningsstyrelse är kravet stort man ska ha en tillgänglighet både via personliga möten och digitala möten. Utvecklingen och inköp av IT tekniska verktyg har inte till fullo anpassats till de krav som vi idag som organisation ställer på förtroendevalda i lokal avdelningsstyrelse.

De krav som vi idag har på tillgänglighet innefattar kommunikation
- internt inom organisationen
- från medlemmar
- interna och externa nätverk samt samarbetspartner
- via mail
- hemsida
- min sida
- externa hemsidor
- Clara
- utbildningar

Bristen på datorer, surfplattor och tillgänglighet av internet blir till ett större problem lokalt för att utföra sitt uppdrag.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet centralt tillgodoser behovet av lokala avdelningars IT- tekniska verktyg dvs datorer eller surfplattor.

Att dessa IT verktyg anpassas efter lokala avdelnings behov så att förtroendevalda kan verka i sitt uppdrag.