Införa krav på tid för återhämtning efter varje arbetspass

Motion av Monika Alic, Martin Jonsson och Christine Lindkvist till kongress 2018.

Enligt Arbetstidslagen §13 ska vi ha rätt till minst elva timmars sammanhängande dygnsvila. I vårt kollektivavtal (Allmänna bestämmelser, kap. 4, §13, mom. 6) har vi förhandlat bort den rätten, med anmärkningar om nio timmars dygnsvila vid s.k. tillfälliga avvikelser, som kräver att man måste jobba till fördel för att återhämta sig ordentligt. Många vårdavdelningar har dock rullande scheman där kvällspass följs av morgonturer, vilket inte kan liknas vid tillfälligheter.

Argumentet för detta är att arbetsgivaren "bryter dygnet" någon gång mitt i natten, och att det matematiskt blir i genomsnitt elva timmars dygnsvila under resten av veckan. I verkligheten fungerar inte återhämtning så – man behöver tid för att vila ut efter ett arbetspass. För ett hållbart yrkesliv och en god hälsa krävs hälsosamma arbetstider.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska ställa krav på minst elva timmars återhämtningstid efter varje arbetspass, vilket står i Arbetstidslagen.