Hur står sig Vårdförbundet som Fair Union idag?

Motion av Jonas Carlsson, Marie Kristiansen till kongress 2018.

Vårdförbundet har en uttalad ambition sedan 2012 att arbeta för jämställdhet och allas lika värde, för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt, att värna om rätten att organisera sig i fackföreningar, att använda företag som har kollektivavtal, att välja Fairtrade-märkta produkter och ta miljömässig och etisk hänsyn vid inköp, att aktivt arbeta för en bättre miljö samt göra etiska val vid placeringar av tillgångar och att bidra till ett samhälle som är mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Och att detta skall vara ambitioner som genomsyrar hela organisationen. Ambitioner i enlighet med kraven för att få bära märkningen "Fair Union".

2013 menade Förbundsstyrelsen att Vårdförbundet levde upp till dessa krav. Frågan är dock hur Vårdförbundet står sig som Fair Union idag? Följsamheten till ovan nämnda definition upplever motionärerna behöva stärkas för att Vårdförbundet fortsatt skall kunna bära märkningen "Fair Union". Dels genom att i större utsträckning välja tjänster och produkter i Sverige från företag med kollektivavtal (se tex schysstavillkor.se), att i större utsträckning välja Fairtrade-produkter i alla delar av organisationen, i hela Sverige. Och att i så stor utsträckning som möjligt resa hållbart såväl miljömässigt som etiskt. Vi har gemensamt beslutat att leva upp till principerna som Fair Union, och vi bör alla ta ett ansvar för att fortsätta leva efter var det innebär. Det handlar om solidaritet med våra medmänniskor i med utsatta branscher i såväl Sverige som resten av världen.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
förtydliga revisorers uppdrag att granska verksamheten utifrån Fair Union-principer

medlemmar såväl som anställda motiverar till attesterare, inköp av produkter/tjänster/resor som ej är gjorda enligt Fair Union-principer

respektive enhet tillgängliggör aktuella listor på vilka leverantörer/restauranger/cafeer som de rekommenderar för att nyttja i enlighet med Fair Union-principer

så långt som möjligt välja bort leverantörer som ej har kollektivavtal

hantera ekonomiska placeringar i enlighet med Fairtrade-normer och hänsyn till klimat och miljö