Hbtq-certifiering av Vårdförbundets arbetsplatser

Motion av Anne Danielsson, Jessica Östberg, Maria Bergman, Fatou Bengtsson, Mats Svensson, Åsa Sundin, Monica Lundin, Martin Jonsson, Catrin Johansson till kongress 2018.

Vårdförbundets antagna stadga vid 2014 års kongress står det :

  • Vårdförbundet ansluter sig till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna enligt vilken alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
  • I Vårdförbundet är olikheter en tillgång och en möjlighet till utveckling

Sedan 2008 har organisationen RFSL erbjudit hbtq- certfiering, en utbildning som ger företag eller organisation verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Fokus ligger på hbtq- personers livsvilkor och de normer som är kopplat till kön och sexualitet.

Efter certifiering ska organisationen arbeta aktivt för att bemöta patienter, kunder, medlemmar eller medarbetare respektfullt oavsett sexuell läggning, kön, etnicitet eller ålder. De ska också ha bildat en hbtq- grupp med representanter från ledning, HR, fack och arbetstagare.

Med den bakgrunden yrkar vi på :

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundets arbetsplatser skall bli hbtq- certifierade

Att förtroendevalda med facklig tid i Vårdförbundet skall kunna tillsammans med anställda i Vårdförbundet genomgå hbtq- certifiering