Halv arbetsdag vid dag före röd dag

Motion av Anette Jonsson, Nathalie Sigelind, Susanne Mattsson, Helene Holmström, Petra Lundberg, Susanne Hansson och Ruth Artursson till kongress 2018.

Det finns många yrkesgrupper inom hälso och sjukvård som arbetar dagtid 40h per vecka och har halv arbetsdag före röd dag. Detta är något som anses att alla medarbetare ska innefattas av.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att medarbetare som arbetar 40h/ vecka dagtid ska arbeta halv arbetsdag före röd dag.