Hälsosam arbetstid

Motion av Signe Cedering, Elisabeth Lindblad, Linda Tieva, Monica Magnusson, Kerstin Fors Johansson, Marie Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola Sundgren, Karin Svartholm, Kristina Landeborg, Carolina Snellman, Lena Nygren, Magdalena Bergblad och Matias Swartling till kongress 2018.

Att arbeta inom sjukvården idag ställer höga krav på kunnande, stresstålighet och flexibilitet. Dygnet runt ska vi kunna ge den bästa vården till våra patienter och det kräver att personalen är utvilad. Vårdtyngden och kraven på våra yrken har ökat och därför borde arbetstiden justeras. Att arbeta både 2 och 3 skift samt helger sliter på kroppen. Det ska vara möjligt att orka arbeta heltid och samtidigt ha ett fungerande privatliv från det att man går ut utbildningen till dess att man går i pension. Därför borde inte för normen för heltidsarbete inom vården ligga på 40h i veckan som de gör i andra yrken där det arbetar endast dagtid. Bättre arbetstidsförkortning skulle göra arbeten inom sjukvården mer attraktiva och vi skulle spara in pengar på sjukskrivningar.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska arbeta för sänkt veckoarbetstid för alla som arbetar inom vården