Hälsosam arbetstid i 24/7 verksamhet

Motion av Ulrika Hjelm Götberg, Agneta Lilja, Lilian Hultin, Sandra Gustavsson, Mats Svensson, Monika Alic, Monica Lundin, Jelena Smirnova och Marion Vaeggemose till kongress 2018.

Bakgrund: Vi är många sjuksköterskor i 24/7-verksamhet som upplever vår arbetssituation som stressig med oerhört korta perioder för återhämtning, då vi arbetar kväll/dag/natt, och varannan helg. Flertalet sjuksköterskor upplever en mycket dålig nattsömn då vi jobbar kväll/dag. Varannan vecka i samband med helgarbete tvingas vi lägga 6 dagars arbetsvecka och varannan vecka kan man lyckas komma ner i 4 dagar, vid ledig helg + ev. en ledig dag mitt i veckan, för att få ihop schemat. Att aldrig kunna se fram emot längre ledigheter i samband med röda dagar är också det en stressande faktor. Många gånger är det väldigt svårt att få ta ut semesterdagar utöver sommarsemester. Vi går dessutom ofta kort r/t sjukskrivningar och tillfrågas ofta om extrapass.

Detta är oerhört tungt när man jobbar 100 % likväl som att de som väljer att arbeta mindre oftast gör detta av en anledning och då inte vill eller har möjlighet att ta extrapass. Jag har därför undersökt hur försöken med 6-timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön fallit ut. Försöken i de olika verksamheterna har varit positiva och på sikt räknar man på att i och med att personalen är mera frisk och positiv samt effektiv så kommer detta betala sig i längden.

Att korta ner arbetsdagen skulle ge oss fler timmar extra per dag i fritid, sömn och rekreation. Som vi alla vet så är det oerhört tungt att jobba i 24/7 verksamhet då vi alltid "har öppet" och måste vara tillgängliga året runt, dygnet runt vardag samt helg. Att få jobba 6 timmar med bibehållen heltidslön vore en god kompensation för detta.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet jobbar för att införa 6 timmars arbetsdag.