Gemensam lösning gällande förlorad arbetsförtjänst för kommunanställda med facklig tid

Motion av Marion Vaeggemose, Jelena Smirnova, Mattias Weibull, Martin Jonsson, Kerstin Erlandsson till kongress 2018.

Då vårdförbundet inte ersätter förlorad arbetsförtjänst i samma utsträkning som tidligare för våra komunanstälda med fackligt updrag så yrker vi på:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att centrala parter SKL och Vårdförbundet påbörjar ett gemensamt arbete i syftet att nå ett avtal för att kommunerna inom en region går samman om en lösning för ett gemensamt betalningsansvar gällande förlorad arbetsförtjänst.