Förutsättningar i tid för förtroendevalda i privat sektor

Motion av Tora Elfversson Dahlström, Gunilla Månsson, Martin Johansson, Charlotte Warme Karlsson, Jenny Fagerlund, Camilla Perland, Jonas Ekestubbe, Carina Holgersson, Jacob Hoffsten samt övriga ledamöter i styrelsen för Vårdförbundet Kalmar och Blekinge till kongress 2018.

För att kunna få ett likvärdigt medlemsvärde för medlemmar anställda i privat sektor behöver arbetsgivaren ge förutsättningar i tid för förtroendeuppdraget. Idag är det på många håll inte så och många förtroendevalda i privat sektor upplever att det kan vara svårt att föra en dialog med arbetsgivaren kring värdet av och tillgången till tid för uppdraget.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet påverkar privata arbetsgivare via deras centrala organisation att vilja arbeta fram en plattform för hur de vill ge rimliga förutsättningar i tid för lokalt fackliga förtroendemän. Tiden skall behandla delar utifrån: Tid för det fackliga arbetet utifrån stöd av förtroendemannalagen, skyddstid med stöd från AML och skyddsombudets roll samt tid utifrån en modern samverkan med stöd från eventuella samverkansavtal.

Att Förtroendevalda i Vårdförbundet med stöd av kansliorganisationen gemensamt arbetar fram en strategi som kan användas i de lokala partsamtalen om skälig tid för förtroendevalda tillika skyddsombud som håller oavsett arbetsgivare hos SKL. Denna strategi skall utgå ifrån tre delar: tid för det fackliga arbetet, tid för skyddsarbetet samt tid för en modern samverkan.