Förutsättningar för förtroendevalda

Motion av Eva-Lotta Lager, avdelning Jönköping, Camilla Gustafsson, Mattias Weibull, Monika Alic till kongress 2018.

Vårdförbundet är sina medlemmar och drivs av deras engagemang och drivkraft. Kansliorganisationens övergripande uppdrag är att ge förtroendevalda bästa möjliga förutsättningar att leda förbundet för att intentionerna i stadgan, visionen och beslutade mål ska förverkligas, samt att bidra till högsta möjliga medlemsvärde inom ramen för fattade beslut och tillgängliga resurser.

Förutsättningarna för förtroendevalda så som redskap och behörigheter varierar i landet, det ligger mycket tyckande och traditioner i vilka förutsättningar som ges den förtroendevalda. En anställd har i och med sin anställning av automatik alla förutsättningar, redskap och behörigheter som krävs för sitt uppdrag. Detta bör även gälla förtroendevald. Vårdförbundets kansliorganisation lever i och med detta inte upp till dess övergripande uppdrag. Detta påverkar det medlemsstöd som förtroendevald kan ge medlem.

Avdelningsstyrelsen Jönköping yrkar därför:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen utreder hur kansliorganisationen i sitt uppdrag ger
förtroendevalda bästa möjliga förutsättningar att leda förbundet.

Att de åtgärder som förbundsstyrelsen kommer fram till blir åtgärdade.