Förutsättningar för förtroendevalda i Vårdförbundet

Motion av Tora Elfversson Dahlström, Gunilla Månsson, Martin Johansson, Charlotte Warme Karlsson, Jenny Fagerlund, Camilla Perland, Jonas Ekestubbe, Carina Holgersson, Jacob Hoffsten, Marie Löfstrand till kongress 2018.

Vårdförbundet är en idéburen organisation, i vilket de förtroendevaldas arbete på olika nivåer spelar en mycket viktig roll. I kansliorganisationens övergripande uppdrag finns att tillhandahålla förtroendevalda bästa möjliga förutsättningar för att leda förbundet i förverkligandet av stadgans intentioner, Vårdförbundets vision och förbundsstyrelsens beslutade mål, samt att bidra till högsta möjliga medlemsvärde inom ramen för fattade beslut och tillgängliga resurser.

Förutsättningarna för de förtroendevaldas arbete, såsom arbetsredskap och systembehörigheter varierar kraftigt i landet och det verkar ligga mycket tyckande i vilka förutsättningar som ska ges den förtroendevalda.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen utreder och beslutar för varje förtroendevalds nivå, vilka arbetsredskap och systembehörigheter som denna ska ha.

Att kansliorganisationen automatiskt tillhandahåller den förtroendevalda tillgång till arbetsredskap och systembehörigheter som förbundsstyrelsen beslutat ska innehas på den förtroendevaldes nivå.