Förutsättningar för förtroendevalda att delta i möten och utbildningar

Motion av Marie Löfstrand, Maria Engström, Martin Jonsson, Monika Alic, Pernilla Petersson, Matilda Hammarström, Eva Wallander, Jacob Hoffsten till kongress 2018.

Motivtext: Förtroendevalda som arbetar ständig natt har svårt att komma ifrån och gå på möten och utbildningar, eftersom dessa alltid är dagtid. Arbetsgivaren är inte villig att den förtroendevalda byter sina nattpass för att kunna utföra sitt uppdrag. Detta innebär antingen en frånvaro med tillhörande inkomstbortfall, eller att den förtroendevalda uteblir från möten och utbildningar.

Förtroendevalda som arbetar i kommunen har inte heller tillgång till centralfacklig tid, som finns i landstinget. Detta gäller både dem som arbetar ständig natt och dagtid.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet ser över sitt arbetssätt, så att innehållet från möten och utbildningar finns lättillgängligt i digital form under och efter aktiviteten.

Att Vårdförbundet driver frågan gentemot arbetsgivare i kommunal och privat sektor att dessa ska avsätta medel för att förtroendevalda ska kunna utföra sina uppdrag.