Förtroendevaldas roll i löneprocessen

Motion av Hans Nilsson till kongress 2018.

Syftet med denna motion är att Vårdförbundet ska stärka sin roll i löneprocessen lokalt på arbetsplats. Jag anser att lägga ansvaret för löneprocessen på den enskilde medlemmen inte fungerar fullt ut.

De lokalt förtroendevalda på arbetsplatserna har en oklar roll i löneprocessen, vilket gör att Vårdförbundet framstår lite uddlösa.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för att lokalt förtroendevald är delaktig den årliga lönerevisionen/processen.