Förtroendevaldas politiska sido-uppdrag

Motion av Eva Lenander, Agneta Lenander, Johan Bäckander till kongress 2018.

Inom Vårdförbundet finns säkerligen medlemmar med i stort sett hela landets spektra av politiska åsikter. Det finns även hos våra förtroendevalda. En del av Vårdförbundets förtroendevalda har även förtroendeuppdrag inom politiska partier. Detta är inget som bryter mot våra stadgar trots att Vårdförbundet räknar sig som en politisk organisation – dock ej partipolitisk.

Fråga är dock hur den förtroendevalde hanterar dessa förtroendeuppdrag i förhållande till varandra. Det finns exempel på styrelseledamöter i lokalföreningar som till exempel sitter som politisk representant i personalnämnden för en av de största arbetsgivare som medlemmarna är knutna till. Är detta lämpligt? Och hur hanteras det när man sitter på två stolar i en fråga som det politiska partiet motarbetar och Vårdförbundet har som mål?

Är förtroendeuppdraget för Vårdförbundet kompatibelt med ALLA politiska uppdrag?

Vilka fördelar kan finnas med de förtroendevaldas engagemang i politiska partier?

Något som känns av största vikt är dock att medlemmarna är införstådda med de olika förtroendevaldas eventuella partitillhörighet och därmed lojalitet inför val till förtroendeposter. Öppenheten i Vårdförbundet ska ju vara en ledstjärna och då bör jag som medlem även veta om den förtroendevalde röstar efter Vårdförbundets strategier eller efter partilojalitet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen/förbundsrådet utarbetar vägledande rekommendationer för förtroendevalda i Vårdförbundet och eventuella sidouppdrag hos motpart (arbetsgivare).

Att förtroendevalda Vårdförbundet med politiska uppdrag ärligt uppger detta om de kan ha påverkansmöjlighet i beslut som gäller Vårdförbundets fackliga eller professionella frågor.