Förtroendevalda ska utbildas av förtroendevalda

Motion av Simon Ström, Anna-Karin Liljedahl, Juliska Tot Wikström, Anneli Andersson Rodriguez, Gunilla Björkengren, Camilla Tellström, Margot Kamruddin, Mikael Apelquist, Bengt Werner, Per-Yve Lisbo, Susanne Persson, Marie Löfstrand, Martin Johansson till kongress 2018.

Bakgrund:

Utbildning av förtroendevalda ska hållas av förtroendevalda, vilket har varit fallet sedan tidigare.

På kongressen 2014 togs beslut om gemensam nationell grundutbildning samt temautbildning för förtroendevalda. Där beslutades även att avdelningarna skulle utse lokala utbildare.

Det har dock visat sig kunna uppstå en brist på utbildare i vissa avdelningar, exempelvis när man avslutar sitt uppdrag som förtroendevald. I och med detta har diskussion förekommit gällande att eventuellt anställa utbildare.

Att använda sig av anställda utbildare skulle visserligen kunna säkra upp kompetensen. Dock, för att säkerställa att Vårdförbundets förtroendevalda får redskap för att kunna agera och påverka på arbetsplatsen, behöver de utbildas av andra förtroendevalda som bär på kunskap, erfarenhet, engagemang, intresse och kan förmedla sin roll och sitt uppdrag. En utbildande förtroendevald har också, tack vare nyss nämnda egenskaper, en större möjlighet att leda och delta i diskussion.

Därför ska varje avdelningsstyrelse säkerställa att någon/några förtroendevald(a) i sin lokalavdelning ska ha ansvar/uppdrag att hålla i samtliga utbildningar för förtroendevalda.

Styrelsen Vårdförbundet avdelning Halland

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att förtroendevalda även i fortsättningen ska utbildas av förtroendevalda

att varje avdelningsstyrelse har ansvar för att utse förtroendevald(a) i sin lokalavdelning att hålla i samtliga utbildningar för förtroendevalda