Förtroendevalda revisorer

Motion av avdelning Östergötland, Ann-Catrin Ahlgren, avdelning Västra Götaland, Lene Lorentzen, Martin Jonsson och Martin Håland till kongress 2018.

Enligt dagens stadga ska revisonen bestå av fyra personer som väljs av kongressen vart fjärde år. Nuvarande stadga: Kongressen väljer 4 förtroendevalda revisorer (under rubriken Uppgift & beslut s 10).

Vi föreslår kongressen en stadgeändring för att göra revisorernas arbete möjligt och ge bättre förutsättningar. Vi anser att det är för stor uppgift för fyra personer att hinna med samt utföra revisonen på ett bra och säkert sätt. Samt att vi tycker att det är en brist att det inte finns ersättare att kalla in om någon avslutar sitt uppdrag mellan kongresserna, d.v.s. man behöver då inte kalla in kongressen för att välja ny revisor. Vårt förslag passar också bättre den organisationsindelning i vår nuvarande organisation d.v.s. den indelningen med sex enheter.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att ändra stadgan till följande: Kongressen väljer 6 förtroendevalda revisorer samt 2 ersättare till dessa.