Förtroendevald är bärare av Vårdförbundets politik

Motion av Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson, Marie Löfstrand, Martin Jonsson, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Förtroendevald är bärare av Vårdförbundets politik och måste få möjlighet till det viktiga påverkansarbete som vår politik innebär. I dagsläget förs politik fram av tjänstemän i många sammanhang, både internationell, nationellt och lokalt. Almedalen exempelvis.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundets politik skall föras fram av förtroendevald

Att Vårdförbundet ska verka för att skapa förutsättningar för att förtroendevald skall kunna föra fram vårdförbundets politik.

Att möjlighet ska ges till förtroendevalda runt om i landet att representera Vårdförbundet i olika sammanhang.