Förlorad arbetsförtjänst

Motion av Camilla Gustafsson, Martin Jonsson till kongress 2018.

Nyckeltalen för medlemsvärdet skiljer sig mycket mellan Vårdförbundets olika lokala avdelningar.

Det beror på hur många ledamöter som får förlorad arbetsförtjänst. Budgetramen avgör då hur många valda ledamöter som kan faktiskt utföra sitt förtroendeuppdrag.

Skulle Förbundet centralt ha hand om budget för alla lokala ledamöter skulle nyckeltalet för medlemsvärde vara lika för alla och mer rättvisande.

Sen skulle alla förtroendevalda lokala ledamöter ha möjlighet att utföra sitt uppdrag utan att gå miste om vare sig lön eller pension.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Förbundet centralt har hand om budgeterar, beroende på hur många lokala ledamöter som väljs, för förlorad arb,

att nyckeltal för medlemsvärde är lika för alla lokala avdelningar, under förutsättning att förlorad arb inte ingår i budgetramen.