Förkortad veckoarbetstid

Motion av Eva Lenander till kongress 2018.

Vårdförbundet talar mycket om den ohälsosamma arbetsbelastning och de arbetstider som finns inom vården. Återhämtningstid vid nattarbete har haft prioritet senaste tiden. Ett av Vårdförbundets mål är att ju att vi ska orka ett helt arbetsliv. Många av oss är anställda i rotationstjänstgöring och vårt schema läggs ofta mer utifrån verksamhetens behov än utifrån hälsosamma faktorer. Detta leder till att medlemmarna mer och mer kräver generell arbetstidsförkortning.

Frågan är om vi löser grundproblemet det vill säga ökad arbetsbelastning genom att kräva kortare arbetstider. Men eftersom våra arbetsgivare trots åratal av varningar om både vår ohälsa och bristande patientsäkerhet inte visat vilja att på långsiktigt sätt lösa arbetsmiljöproblemen verkar det som arbetstider även kan bli ett verktyg för att sätta press på arbetsgivaren. Eftersom arbetsgivaren tar ansvar för en vettig arbetsmiljö måste vi ha kortare arbetstid.

På sina håll har det startats försök bland annat med 6 timmas arbetsdag. Hur bra utfallet av dessa försök varit beror oftast på vilken part som utvärderar dem. Lite generaliserat kan man påstå att arbetstagarna funnit dem positiva med förbättrade arbetsförhållanden medan arbetsgivaren sett att det framför allt blivit kostsammare (även vid vissa effektiviseringsvinster). Vid flera av försöken har vissa grundläggande förutsättningar som möjlighet till rast bortförhandlats för att få det att fungera.

När Vårdförbundet driver arbetstidsförkortning som facklig fråga ska vi inte låsa oss vid alltför exakta formuleringar som till exempel 6 timmars arbetsdag. Vårdförbundet bör ha mål sänkt arbetstid för sina medlemmar vid avtalsskrivningar men målet att nå 6 timmarsarbetsdag borde kunna tillgodoses om Vårdförbundet strävar efter veckotidsmått på 30 timmar istället. Detta ger flexibilitet för både medlemmar och arbetsgivare i förhandlingar och i verksamheterna.

En annan variant kunde vara att man vid rotationstjänst utgår från ett heltidsmått dag-kvällstid på 1,1 (utifrån det allmänna 40 tim/v) vilket skulle ge 36,7 tim/vecka, vidare dag-kväll-helg ger 1,2 vilket är 33,3 tim/v, dag-kväll-helg och natt 10-30% 1,3 vilket är 30,7 tim/v, och och till sist dag-kväll-helg och natt >30% 1,4 vilket är 28,6 tim/v.

Arbetstidsförkortning bör kunna möjliggöras samtidigt även vid dagstjänster utan rotation.

Vid avtalsskrivningar bör Vårdförbundet sträva efter att avtalet gäller lägsta nivåer men att det förutsätter att arbetsgivaren inte bör sträva efter att lägstanivåer också blir tak. Vårdförbundet bör även undvika tvingande regler som i ett längre perspektiv kan bakbinda våra möjligheter till individuella hälsosamma scheman.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet strävar efter arbetstidsförkortning utifrån kortare veckoarbetstid.

Att Vårdförbundet och dess förtroendevalda tydligt stöder alla initiativ till
arbetstidsförkortning som försök eller genom avtal om dessa inte samtidigt ger medlemmarna sämre förutsättningar som till exempel lägre lön, sämre löneutveckling eller bryter mot arbetstidslagar i övrigt.

Att Vårdförbundet vid avtalsskrivningar bör sträva efter att avtalet gäller lägsta nivåer men att det förutsätter att arbetsgivaren inte bör sträva efter att lägsta nivåer också blir tak.

Att Vårdförbundet i samband med avtalsskrivningar inte begränsar de schematekniska valmöjligheterna för medlemmarna endast i syfte att tvinga arbetsgivaren till förändring.