Förenkla och felsäkra de demokratiska funktionerna på hemsidan

Motion från Eva Lenander till kongress 2018.

Demokrati är viktigt. Demokrati i Vårdförbundet är viktigt. Men för en aktiv demokrati måste verktygen för att upprätthålla demokratin fungera. Vi har kongresser och årsmöten och vi nominerar förtroendevalda och vi skriver motioner.

Men inget system är bättre än sin sämsta länk som vi vet. Vårdförbundet har försökt att använda de elektroniska framsteg bland annat för de script och dokument som hanterar motionshanteringen.

Men det krävs först många klick och sen en mycket utförlig beskrivning för medlemmarna ska kunna hantera motionssystemet. Dessutom har systemet buggar som ger stora problem för vissa medlemmar vilket har krävt insatser från support. Medlemmar kan välja att inte lämna in motioner i och med det komplicerade systemet och problem som uppstår under vägen.

Medlemmar har länge efterfrågat möjlighet att rösta elektroniskt vid årsmöten och det har hittills gjorts några försök. Vad som i nuläget förhindrar röstning på bred front har motionärerna inte kunskap om men vi ser och hör behovet.

Det borde finnas teknik och kunskap idag för att göra hemsidan lättare att navigera och för att de script som används är utan buggar. Det måste också finnas kunskap bland programmerare att göra inloggningar mer användarvänliga. Vi är en stor organisation och det bara MÅSTE fungera smidig. Vår hemsida måste vara användarvänlig.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet uppdaterar den procedur som finns på hemsidan för att registrera en motion och förbättrar funktionen ur ett användarperspektiv.

Att det skapas en mailfunktion för de som vill komma i kontakt med motionärer ifall man vill "göra motionen till sin" eller fråga något.

Att Vårdförbundet arbetar för att möjliggöra elektronisk röstning.