Förbundsstyrelsen ansvarar för budgetfördelningen av förlorad arbetsförtjänst

Motion av Camilla Gustafsson, avdelning Värmland, Martin Jonsson, Helena Forss Johansson till kongress 2018.

Förbundsstyrelsen bör ta ansvar för budgeteringen av förlorad arbetsförtjänst, så att alla förtroendevalda har möjlighet att fullfölja sitt förtroendeuppdrag, oavsett arbetsgivare.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Förbundsstyrelsen tar ansvar för budgeteringen av förlorad arbetsförtjänst, så att alla förtroendevalda har möjlighet att fullfölja sitt förtroendeuppdrag, oavsett arbetsgivare, med bibehållen lön och förmåner.