Förbättra medlemsförmåner

Motion av Jonas Ekestubbe, Charlotte Warme Karlsson, Camilla Perland, Jenny Fagerlund, Gunilla Månsson och Marie Löfstrand till kongress 2018.

Vårdförbundet vill vara en attraktiv organisation - både för att behålla befintliga men även att rekrytera nya medlemmar. Vi behöver möta alla medlemstyper och de olika behov som finns i ett medlemsskap.

Ett sätt att göra det är att utöka och förbättra de befintliga förmånerna för våra medlemmar. Idag finns till exempel förmånliga banklån, utvalda böcker till rabatterat pris, försäkringar, rabatt på tidningar, rabatt på elavtal, resförmåner (hotellrabatt, italienresor, kryssningar).

Många av befintliga förmåner är av väldigt begränsat urval och för att förbättra medlemskapet i Vårdförbundet behöver vi göra mer.

I stadgan står att vi ska verka för individens och kollektivets villkor och förutsättningar samt påverka utvecklingen i samhällsfrågor. Vi skulle med fördel kunna göra detta även i medlemsförmåner som rör till exempel hållbarhet och miljö. Det skulle förslagsvis kunna vara rabatt på resor med SJ.

Vårdförbundet strävar inte bara efter hållbarhet om miljö utan självklart också för ett hållbart yrkesliv. Därför kan också medlemsförmåner utvecklas mot exempelvis rabatt på friskvård som Friskis&Svettis.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att utöka och förbättra medlemsförmåner för enskilda medlemmar med koppling till hållbarhet, miljö och ett hållbart yrkesliv.