Förbättra beredskapens villkor

Motion av Sandra Gustavsson, Mattias Weibull till kongress 2018.

2014 tog kongressen beslut att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under kongressperioden analysera förekomsten av beredskap och därefter söka möjliga lösningar för att förbättra villkoren vid beredskap.

I förbundsstyrelsens yttrande angavs beredskapstjänstgöring som en billig lösning för att arbetsgivaren kan bedriva vård samt att kravet på specialiserad vård på dygnets alla tider ökar och går sannolikt inte att stoppas. Beredskap används i vissa verksamheter som permanent schemaläggningsmodell istället för jour vilket tär på medlemmarna och överensstämmer inte med Vårdförbundets idé om hälsosamma arbetstider. Beredskap skall användas restriktiv och aldrig som permanent schemaläggningsmodell för att lösa arbetsgivarens ekonomiska-, rekryterings- och bemanningsproblematik.

I allmänna bestämmelser ( AB) ges möjlighet att få beredskapsersättning i pengar eller tid. Troligtvis en bra lösning i vissa verksamheter men många arbetsgivare betalar helst övertidsersättning för att kunna fortsätta utnyttja medlemmarna till ännu mer beredskap.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongressperioden avsluta
analysen om förekomsten av beredskap enligt beslut 2014.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast underkongress perioden avsluta
analysen om förekomsten av beredskap enligt beslut 2014, med särskild fokus på
laboratoriemedicin och röntgenverksamheter.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att all beredskapstid medlemmen
står till arbetsgivarens förfogande skall vara arbetstid.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att i direkt anslutning till
beredskapspasset får medlemmen ett återhämtningspass om minst 4 timmar och som
ingår i arbetstid.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongressperioden söka lösningar
för att förbättra villkoren vid beredskap där beredskap används istället för jour.

Att Vårdförbundet arbetar för att beredskapstjänstgöring inte får användas som
lösning för arbetsgivarens ekonomiska-, rekrytering- eller bemanningsproblematik.