Förändring av Vårdförbundets webbsida

Motion av Simon Ström, Anna-Karin Liljedahl, Juliska Tot Wikström, Anneli Andersson Rodriguez, Gunilla Björkengren, Camilla Tellström, Mikael Apelquist, Bengt Werner, Per-Yve Lisbo, Margot Kamruddin, Susanne Persson, Marie Löfstrand, Gunilla Forsten, Emma Jonsson till kongress 2018.

Bakgrund:

Vårdförbundets medlemmar söker/får sin information via Vårdförundets webbsida. Det är även från/via webbsidan som det fackliga arbetet utgår.

Webbsidan behöver därför vara tydlig, lätt-tillgänglig och strukturerad. Idag upplevs webbsidan, av både medlemmar och förtroendevalda, vara svår att hitta i, rörigt uppdelad, samt att de övergripande rubrikerna inte är tydligt formulerade - det framgår inte vad de innehåller.

Det skapas ett merarbete när medlemmar, som försöker hitta på webbsidan, kontaktar förtroendevalda för hjälp, som i sin tur kontaktar lokalavdelningen - varpå de inte heller hittar och kontaktar Vårdförbundet Direkt.

När det gäller uppbyggnaden av lokalavdelningens egen sida, upplevs den vara baklänges vilket gör det svårt att hitta det som är aktuellt för just den lokala avdelningen. Den nationella informationen är tillgänglig på "huvudwebbsidan", på den lokala webbsidan bör fokus främst/endast ligga på lokala nyheter och aktiviteter.

Styrelsen Vårdförbundet avdelning Halland

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att webbsidan omarbetas utifrån medlemmars och förtroendevaldas behov och önskemål

att den lokala avdelningens egen webbsida innehåller främst/endast lokal information