Förändring av examen och terminslängder för grundutbildningar

Motion av Karin Nordén Persson till kongress 2018.

Många nya kollegor får en allt för kort och dålig introduktion när man är nyutexaminerad.

Speciellt gäller det för de som tar examen i anslutning till sommaren. En dålig start i sitt nya yrke bidrar till en högre risk att lämna yrket efter få år.

Enligt forskning* som presenterats är det allt för många sjuksköterskor som funderat eller bestämt sig att lämna yrket efter endast ett fåtal år efter examen.

*LUST och LÄST projektet visar att ett år efter examen vill ungifär 10 procent lämna yrket och efter fem år är andelen uppe i 20 procent.

Ett ytterligare problem är att det kan dröja att få ut sin legitimation, vilket fördröjer tiden tills hen kan fullt ut påbörja sin yrkeskarriär.

Om examen sker i januari/februari och oktober finns en naturlig ingång till en längre och bättre start då erfarna kollegor och handledare finns under hela introduktionstiden.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar för att universiteten ändrar sina terminsintag så att examen direkt före sommaren tas bort.

Att Vårdförbundet arbetar för att terminslängderna ses över.