Få ut information till medlemmarna på mer vardaglig basis och på ett bra språk om vad förtroendevalda på centra-, avdelnings- och förbundsnivå gör

Motion av Charlotta Dickman inför kongress 2018.

När jag gick basutbildningen som lokal förtroendevald fick jag många ahaupplevelser om allt möjligt som avdelningsfolket i Stockholm gjorde och åstadkom och om hur krångliga och svårarbetade politiker, tjänstemän och arbetsgivare är. Jag tror att det skulle göra stor skillnad i positiv riktning för kunskap och förståelse om Vårdförbundet om vi kunde få ut info om en del av allt detta arbete som görs. T.ex. "Idag träffade vi chefläkaren i landstingget och diskuterade xxx. Hen menade att och vi argumenterade att xxx och vi kom ingen vart idag. Nästa samtal blir x/x." Min upplevelse på basutbildningen var att dessa konkreta vardagsexempel gjorde en stor skillnad för min förståelse att "högre" förtroendevaldas arbete och en starkare positiv känsla för mitt fackförbund. Exakt hur en sådan information ska se ut/organiseras/göras behöver sannolikt stötas och blötas en hel del. Det är viktigt hur språket är, att man landar det i en vi-skapande formulering. Ibland blir informtaion något som skapar en känsla av att den kommer "von oben" och att någon slår sig för bröstet. Viktigt att vara stolt över utfört arbete samtidigt som man lägger sig på vi-nivå. Inte lätt! Men viktigt.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att verka för en vardaglig kommunikation utåt till "vanliga" medlemmar om konkret
arbete som sker.