Ersättningar till beredskapspersonal

Motion av Carina Seldahl Holmberg och Mattias Weibull till kongress 2018.

Personal som arbetar i verksamhet där beredskap ingår i tjänstgöringen har fortfarande dåliga lönevillkor jämfört med personal som arbetar schemalagda kvällar och helger. Vi känner oss felvärderade och felbetalda gentemot den kategorin.

Beredskapstillfällena fördelas kvällar och helger på x antal personer. Som arbetstagare står vi till arbetsgivarens förfogande 24/7 när det krävs. När man som jag och mina kollegor som arbetar på Neurointervention/Sahlgrenska Universitetssjukhuset - som för övrigt servar hela Västra Götalandsregionen och norra Halland när det gäller patienter som drabbats av till exempel stroke eller intracraniell blödning - måste du finnas tillgänglig för kunna komma till arbetet inom max en halvtimme.

Enligt AB:

  • Beredskapsersättningen är samma en vanlig lördag och storhelg, tex Julafton.
  • Enkel övertidsersättning gäller under 2 timmar närmast efter och 2 timmar närmast före ordinarie arbetstid, dvs om du arbetar mellan 03:00-07:00 har man rätt till kvalificerad övertidsersättning endast mellan 03:00-05:00.
  • Obekväm arbetstid får vi inget särskilt tillägg för, det gäller däremot för personal som arbetar schemalagda kvällar och helger. Dessutom betalar Västra Götalandsregionen dubbelt ob-tillägg till nattpersonal.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att verka för en högre beredskapsersättning på storhelger.

Att verka för att kvalificerad övertidsersättning gäller även de 2 sista timmarna före ordinarie arbetstid.

Att verka för att ob-ersättning gäller för personal i beredskap i likhet med schemalagd personal.