Ersättning vid byte av arbetsort vid kort varsel

Motion av Anette Jonsson, Nathalie Sigelind, Susanne Mattsson, Helene Holmström, Petra Lundberg, Ruth Artursson, Susanne Hansson, Olga Johansson, Monica Lundin, Anna Lundström och Gunilla Forsen till kongress 2018.

Det finns nationella avtal som säger att vid byte av arbetspass utgår en ersättning om detta byte sker inom en 10-dagarsperiod före arbetstillfället.

I vissa yrkeskatogorier arbetas det veckovis på olika orter där det geografiska området är stort och vid kort varsel av byte av arbetsort finns inget sådant avtal reglerat.

Det kan innebära en förskjutning upp till 35 mil utan ersättning. I praktiken resulterar detta till en begränsning i det sociala livet, då det inte finns möjlighet att komma hem på kvällen. Ett byte av arbetsort med kort varsel (10 dagar) ska premieras med ersättning.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att en ersättning utgår vid byte av arbetsort vid kort varsel (inom 10 dagar).