Ersättning vid arbete på annan ort än arbetsort

Motion av Anette Jonsson, Nathalie Sigelind, Susanne Mattsson, Helene Holmström, Petra Lundberg, Ruth Artursson, Susanne Hansson, Olga Johansson, Anna Lundström till kongress 2018.

Vid flertalet yrkeskategorier behövs det insatser på andra orter än arbetsorten vilket exempelvis kan ge en ersättning på 2000:-/ arbetspass hos många yrkeskategorier, inte alla. Avtalet anses ska gälla för alla yrkeskategorier som Vårdförbundet representerar. Värderingen ska vara likvärdig oavsett yrkeskategori och anställningsform.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att ersättning på 2000kr/arbetspass utgår vid arbete på annan ort oavsett yrkeskategori.