Ersättning röda dagar för Vårdförbundets medlemmar som arbetar 40 timmar/vecka

Motion av Susanne Falk och Gunilla Forsten till kongress 2018.

Det blir allt vanligare att de som arbetar 40 timmar/vecka måste gå in och arbeta röda dagar.

För medlemmar som arbetar 40 timmars arbetsvecka finns ett avtal som säger, de som arbetar 40 timmar/vecka kan gå in och arbeta enstaka röda dagar så kallade lätthelgdagar. Kompensationen blir då en annan ledig dag.

Våra medlemmar har det största ansvaret på avdelningen för patienterna och minsta ersättningen för de röda dagar de måste gå in och arbeta.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för att medlemmarna ska få två lediga dagar plus ob-ersättning de röda dagar som de måste arbeta, eftersom en annan ledig dag aldrig kan ersätta en röd dag (så kallad lätthelgdag).