Ersättning på beredsakapstid som är bunden

Motion av avdelning Norrbotten, Monika Alic, Mattias Weibull, Martin Jonsson till kongress 2018.

Bakgrund:Med beredskap menas att arbetstagaren utöver fastställd ordinarie arbetstid ska stå till arbetsgivarens förfogande för att utan dröjsmål kunna utföra arbete. Ersättningen då detta sker är mycket låg när den beräknas procentuellt på lönen, 14% av timlönen. Detta anser vi ska höjas.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet på alla nivåer arbetar för att beredskapsersättningen ska höjas