Erfarenhet och kunnade för lönetillägg

Motion av Kirsti Eriksson, Lilian Hultin till kongress 2018.

Oftast har nyanställda förhandlat sig till högre löner. De som har varit länge på samma arbetsplats och samma arbetsgivare halkar efter. Landstinget är en stor aretsgivare som inte förhandlar lön när man byter innom koncernen. Rådet är att söka annan arbetgivare underförstått privata aktörer. Erfarenhet och kunnade är självklara argument för tillägg. Många i vården, berättar att de nya får högre löner än veteranerna.

Följden blir att erfarna människor med låga löner lär upp oerfarna ungdomar med högre löner.

–Erfarenhetstillägg kan vara ett sätt att inte halka efter samt att hålla motivationen
uppe till att arbeta längre när man närmar sig möjligheten att gå i pension,

Individuell lönesättning och de årliga lönesamtalen utspelar sig på arbetsplatser runt om i vården. Lönesamtalet är ett drama i över- och underordning där penningen står som regissör. Den som har makten äger också rätten att bestämma över andra människor. Det är en uppvisning i den ojämlikhet som råder mellan arbetsgiv-are och arbetstagare. Fortbildningar med lön som arbetsgivaren väljer. Utbildning och ansvar ger högre lön, är även arbetsgivaren som bestämmer vilka som skall tilldelas dessa förmåner.

Är detta verkligen ett system att bevara?

Jag vill se ett lönesystem där människor inte bedöms och värderas utifrån ovanstånde enbart. Jag vill se ett system som inte gör människor till konkurrenter med varandra utan i stället gör oss till solidariska medmänniskor. Ett system där människor befrias från deras subjektiva bedömningar och där ingen är herre och ingen är tjänare. Jag önskar mig ett fackförbund som kämpar för att principen om människors lika värde inte förblir en abstrakt princip utan en verklig realitet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att tjänsteår ska garantera en viss lön.

Att erfarenhet ska löna sig.

Att detta skall förhandlas centralt med högre lönepåslag utifrån tjänsteår.