En strukturerad löneutveckling

Motion av Signe Cedering, Elisabeth Lindblad, Linda Tieva, Kerstin Fors Johansson, Marie Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola Sundgren, Karin Svartholm, Kristina Landeborg, Caolina Snellman, Camilla Gustafsson, Lena Nygren och Magdalena Bergblad till kongress 2018.

Barnmorskor ska vara löneledande i Vårdförbundet. Detta på grund av 4,5 års studier och 2 olika yrkeslegitimationer. Barnmorskor är alltså inte vidareutbildade sjuksköterskor utan en helt annan yrkeskategori. Barnmorskor handlägger helt självständigt normal graviditet och förlossning och har således ett stort ansvar vilket bör återspeglas i vår lön och löneutveckling. Tanken med individuella löner är god men som det ser ut idag så utnyttjar arbetsgivaren detta för att hålla lönerna nere. En ökad lön och möjlighet till löneutveckling skulle göra barnmorskeyrket mer attraktivt. En lönetrappa ska vara tydlig, baserad på erfarenhet och viljan att utvecklas. Att ta på sig extra arbetsuppgifter ska kunna ge extra pengar. Barnmorskors löner ska vara nationella och du ska inte behöva byta arbetsgivare eller region för att få en löneutveckling.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska arbeta för en strukturerad lönetrappa som gäller nationellt och utgår från erfarenhet, kompetens, utbildning och extra arbetsuppgifter.