En hälsofrämjande fysisk aktivitet i form av mingelbordsittning förbättrar hälsa och är en förebyggande åtgärd för minskad belastning på hälso- och sjukvården

Motion av Merjo Yliluoma till kongress 2018.

Forskning tyder som vi vet på att ändrade levnadsvanor bland befolkningen med bland annat mycket och mer stillasittande har påverkat och ökat fysiska sjukdomar såväl som försämrat psykisk hälsa. Forskningen visar vidare att ökningen kommer att belasta och kosta hälso- och sjukvården än mer i framtiden. Det finns också bland annat svensk forskning som påvisar samband på hur fysisk aktivitet minskar stress men också hur fysisk aktivitet påverkar hur man hanterar stress. Ökat stillasittande som en levnadsvana är en av många orsaker till ökad fysik och psykisk ohälsa.

När patient söker hälso- och sjukvården är en åtgärd är att automatiskt efterfråga friskhetsfaktorer och levnadsvanor vid ankomst för att förebygga och förekomma. En annan åtgärd är att hälso- och sjukvården behandlar och förskriver fysisk aktivitet på recept (FaR). För det krävs insatser och för många vårdsökande krävs ytterligare hälso- och sjukårdinsatser för att må bra eller bättre.

Ett sätt att vara med och minska på och förhindra belastningen på hälso- och sjukvården är hälsofrämjande förebyggande arbete. Alla samhällsgrupper behöver bidra. Några exempel kan vara att skolverket verkar aktivt och förebyggande och ser över bland annat lagen om antal timmar för idrott och rörelse på skoltid för barn och ungdomar. Ett annat exempel att föräldrar ser över vilka aktiviteter det är nödvändigt att skjutsa sina barn med bil eller om det är möjligt att hålla kroppen i rörelse med en promenad.

På många arbetsplatser likaså för många av oss som representerar Vårdförbundet är det dagligen mycket stillasittande på kortare möten och konferenser. Stillasittande bland annat därför att utrymmena för möten är möblerade för sittande. Positivt är att många arbetar vid arbetsplatser där det går att variera stående och sittande ställning vilket borde vara en möjlighet även i mötesutrymmen. Vid många möten och konferenser finns det alltid någon som måste stå för att de inte klarar av att sitta vilket de ber om ursäkt för medan detta borde ses som hälsofrämjande fysisk aktivitetet. Det är också besvärligt att stå på ett möte då det idag saknas bord om man vill anteckna och/eller använda dator.

Vårdförbundet som ett fack och yrkesförbund arbetar dagligen med skydds- och arbetsmiljöfrågor och står redan i fronten för många förebyggande och hälsofrämjande kunskaper på arbetsplatserna och det ofta i samverkan mellan- och med arbetsgivare och medarbetare.

Jag menar att Vårdförbundet i sin verksamhet och sitt hälsofrämjande förhållningssätt medvetet bör verka för att alla Vårdförbundets avdelningar agerar för att ha mingelbordsittning (bord i ståhöjd) på alla lokala möten men också på förtroende-, medlemsmöten och utbildningar. Vårdförbundet bör också aktivt efterfråga mingelbordsittning på konferensutrymmen som hyrs. Ökad daglig fysisk aktivitet är en förebyggande åtgärd för förbättrad psykisk och fysisk hälsa. Jag är övertygad om att mingelbordsittning kommer att vara en framtida mötesteknik.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet aktivt och medvetet verkar för att en mingelbordsittning ska vara rådande vid interna mötesforum i hälsofrämjande syfte

Att Vårdförbundet aktivt verkar för att det finns mingelsbordsittning även vid nationella och politiska forum i hälsofrämjande syfte

Att Vårdförbundet aktivt verkar gentemot allmänheten att mingelbordsittning vid olika mötesforum är ett sätt att bidra och förebygga ohälsa