Demokrati

Motion av Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Vårdförbundet är en demokratisk organisation. Medlemmar och förtroendevalda utgör stommen i Vårdförbundet. Idag har förtroendevald från mindre arbetsgivare och privata arbetsgivare begränsad möjlighet att ta på sig uppdrag för Vårdförbundet då anslagen för förlorad arbetsförtjänst har kraftigt minskats inom Vårdförbundet.

Medlemmar väljer på lokala årsmöten vilka som skall ingå i den lokala avdelningsstyrelsen, den som inte har tillgång till facklig tid från sin arbetsgivare har inte samma möjligheter att bedriva påverkans arbete. De som medlemmar väljer skall leda det lokala påverkansarbetet bör ha möjlighet till detta genom förlorad arbetsförtjänst.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för att styrelseledamot i lokal avdelningsstyrelse får möjlighet att bedriva påverkansarbete genom att möjliggöra för arvodering för uppdrag i Vårdförbundet