Delegeringar i kommuner

Motion av Mattias Weibull, Catrin Johansson, Martin Jonsson, Monika Alic, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Helena Forss Johansson, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Det har i den kommunala hälso- och sjukvården historiskt skett delegeringar av sjuksköterskeuppgifter till personal utan formell kompetens i syfte att spara på personalresurser. Delegeringarna har även skett slentrianmässigt utan att ha patienten i fokus. Detta helt mot socialstyrelsens föreskrift SOSFS 1997:14.

Från och med 2018-01-01 finns det en ny läkemedelsföreskrift HSLF-FS 2017:37 från socialstyrelsen med större krav på ökad patientsäkerhet. Det finns ett stort behov hos Vårdförbundets medlemmar i kommunal verksamhet att få stöttning kring delegeringsfrågor för att inte tvingas delegera arbetsuppgifter när det inte är förenligt med socialstyrelsens föreskrifter.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet aktivt påverkar kommuner att följa socialstyrelsens föreskrifter som berör delegeringar.

Att Vårdförbundet tar fram en strategi för att påverka socialstyrelsen att utföra kontroller av efterlevnaden av de föreskrifter som berör delegeringar i kommunerna.