Definera den del av lönen, som regleras i avtal

Motion av Camilla Gustafsson till kongress 2018.

I nuvarande avtal nämns att löneutvecklingen under yrkeslivet och att lönespridningen bör ökas. Detta fungerar inte i chef-medarbetardialog.

Den delen av lönen, som regleras i avtal, bör defineras och resterande del av löneutrymmet, den individuella delen, kan ske i chef-medarbetardialog.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att den del av lönen, som regleras i avtal, skall definieras.