Dags för sänkt Veckoarbetstid för alla sjuksköterskor!

Motion av Kristina Gellingskog till kongress 2018.

Då vi nu haft 8 tim arbtid sedan mer än ett halvt sekel...är det dags att sänka veckoarbetstiden för alla!

Många kollegor även yngre orkar inte arbeta Heltid inom vården längre ,då Tempot ökat o stressen kvarstår även när

ssk kommer hem...

Många har valt att gå ner i tjänst för att orka...gäller främst Nattsjuksköterskor men även många på Dagen.

Detta är inte god o Hälsosam Arbetsmiljö.

Heltidsmåttet måste sänkas!

Dygnets alla Timmar!

Vi ska orka ett helt yrkesliv med förhoppningsvis Hälsan i Behåll....

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar för sänkt arbetstid Dygnets alla timmar,för såväl Natt , Kväll samt Dagsjuksköterska.