Dags att sluta bjuda på vår fritid

Motion från Ingela Gjomakaj till kongress 2018.

Angiven motion ställdes till årsmötet 2017-09-23 i avdelning Skåne där det beslutades om att motionen skulle lyftas till nationell nivå.

Arbetskläder i vården är ett krav där av hygieniska skäl ombyten måste ske tät innan arbetspassets början. Den tid det tar för ombyte från privata kläder till arbetskläder och vice versa räknas i nuläge inte som arbetstid.

Hur ser det ut i andra yrken där det finns krav på att ombyte till arbetskläder måste ske på arbetsplatsen? När startar arbetstiden, vid personalingången eller först när man är ombytt och klar för arbete?

Lokalavdelningarna saknar resurser och har inte kongressens och förbundsstyrelsens uppdrag att genomföra så omfattande utredningar.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet centralt gör en genomlysning/utredning på jämförbara yrken där arbetskläder är ett krav, med syftet att ta reda på när och var arbetstiden startar.

Att Vårdförbundet i förhandlingar driver frågan om arbetstidens förläggning ska räknas som påbörjad vid ankomst till omklädningsrummet.